шил шилээ харан дугаарлаж зогсох
ар араасаа цувран зогсох