гаднаа гяланцаг дотроо паланцаг
гадаад өнгө нь гоё ганган боловч мөн чанар нь тааруу гэсэн санаа