ДОВЖООРОХ

Довжоо мэт болох: худгийн амсар мөстөн довжоорох (худгийн амсрын мөс овойж хөлдөх).