ДОВОН

Дов, овгор газар: гүвээ довон [хоршоо] (гүвээ толгод) - Загийн гатлагаар гарахад элсэн довонгийн дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн зам., овон довон [хоршоо] (энхэл донхол, бартаа ихтэй газар) - Үдшийн бүрий бууж, хотын гэрэл ассан хойно овон довон дундуур бүдчин ажил дээрээ ирэв. С. Дашдооров. Говийн өндөр.

гүвээ довон гүвээ толгод
овон довон энхэл донхол, бартаа ихтэй газар