ДОВОР

Бувтнах, гүвтнэх байдал: довор довор унших (бусдад сонстохгүйгээр амаа хөдөлгөн унших), довор дэлгэрэнгүй... (ам нь хөдлөх боловч үг нь сонстохгүй байх).

довор довор унших бусдад сонстохгүйгээр амаа хөдөлгөн унших
довор довор ярих ам нь хөдлөх боловч үг нь сонстохгүй байх