ДАНИСДАА
/ зурхай /

Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг, гөрөөчин шумнасын одон; тооно од.