ДАНСЛУУЛАХ

1. Бүртгүүлэх;


2. Данслагдах: тоолуулж данслуулах (тоогоор нь данс тэмдэглэх) - Та өөрийн нэр дээр тоолуулж данслуулна шүү.дэлгэрэнгүй...