ДАНСТАЙ

Данс бүхий, дансанд бүртгэлтэй: данстай баримт (тоо бүртгэлтэй баримт), данстай дэлгэрэнгүй... (данс агуулсан хавтас), данстай юм (дансанд орсон юм) - Мянга гаран бодын данстай юм. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

данстай баримт тоо бүртгэлтэй баримт
данстай хавтас данс агуулсан хавтас
данстай юм дансанд орсон юм