ДАНС

1. Аливаа зүйлийн тоо бүртгэл, нэр ус, хэрэг явдлыг баримт болгон жагсаан тэмдэглэж бичих зүйл: авлагын дэлгэрэнгүй... (авлага бүртгэх бүртгэл), ашиг алдагдлын данс (ашиг орлогын бүртгэл), өрийн данс (өр тэмдэглэх бүртгэл) - Өрийн данс хаана байна, бушуул гэхэд нөгөө олон дэвтэр өрийн дансыг хятад явж олж ирлээ. С.Удвал. Их хувь заяа., малын тоо толгойн данс (малын тоо, толгойн бүртгэл), нэрийн данс (нэр бүхий эзний бүртгэл), хандивын данс (хувь хүн, байгууллага, өргөн олонд хандаж, тусламж дэмжлэг хүсэн, банканд нээлгэсэн мөнгөний данс), харилцах данс (банканд мөнгө хадгалах бүртгэл), цээ данс (бүтэн гүйцэд бүртгэл) - Жанжин вантан, тамгын туслагч түшмэл дахин эвдээд цээ данс өргөсөн. Ардын заргын бичиг., данс баригч (данс хөтлөгч), данс бичиг (данс тооцоо нийлэх дэвтэр) - Нар шингэх шахсан үеэр тэр хэдэн цэрэг баахан данс бичиг эмхлүүлэн шуудайд хийж үүрсээр тоосгон байшингаас сая гарч ирлээ. Ж. Пүрэв. Аянга., данс бодох (а. Дансанд тэмдэглэсэн зүйлийг тооцон бодох; б. Өшөө хонзонгоо авах; хариу тооцоо бодох - Эрдэнэ надтай данс бодно. Одоо би яах вэ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир), данс дугуйлах (а. Дансанд буй тоог хүчингүй болгож дугуйлж тэмдэглэх; б. Өр ширгүй болох - Хэдхэн хоногт данс дугуйлж хэтэвчин дотроо багтааж буцсан юм. Р.Чойном. Хүн), данс нийлүүлэх (данс тулгах, данс шалгаж үзэх), данс нээх (а. Ямар нэгэн зүйлийг данслан хөтлөхөөр болж тусгай дэвтэр гаргах; б. Байгууллага, хувь хүн арилжааны харилцах данстай болох), данс салах (өөр дансанд тусгаарлах) - Ам данс салсан. С.Дашдэндэв. Гурван айл., данс хөтлөх (дансанд бичиж тэмдэглэх) - Авсан юмныхаа дансыг хөтөлж... С.Удвал. Их хувь заяа., данс тулгах (дансанд тэмдэглэсэн зүйлийг эх баримттай нь харгуулан үзэх), данс хусах (данснаас хасах), данс хуулах (дансыг хуулбарлан авах), данс хүрээлүүлэх (данс дугуйлах, хаалгах), данс цайрах (а. Дансанд орсон хэрэг явдал шийдвэрлэгдэх, таслагдах; б. Данс хаах, өр авлагагүй болох), данс цайруулах (а. Дансанд орсон хэрэг явдлаа таслан шийдвэрлүүлэх; б. Өр авлагыг барагдуулах, дансыг хоослох), данс эвхмэл (албаны ажил хэрэг хийгээд ажилтны тухай тэмдэглэн хөтөлсөн тэмдэглэл), дансанд оруулах (дансанд бүртгэн авах) - Эмгэн минь бас нэг бага ачийгаа хараад, чөлөөтэйгээрээ би нь л, сургуулийн насанд хүрсэн ач хүүгээ нэрий нь дансанд оруулах гэж, явсан нохой яс зууна гэгчээр, хэргээ бүтээгээд гэр лүүгээ гэлдэрч яваа минь энэ дээ, хүүхээ. Б. Ринчен. Цогт тайж., данснаас гаргах (а. Данснаас хасагдах; б. Өөрийн дотно хүмүүсийн тооноос гаргах), дансны дугаар (дансны төрөл хуваан, дэс дараалсан дугаар), дансны зарлага (дансан дахь зарлагын тэмдэглэл), дансны тооцоо (дансаар харилцсан дүн), *дансны үдээсэнд орох (ямар нэгэн хэрэг дарагдах, илрэхгүй болох) - Би агт морь хоол хүнсний хамаг данс барина. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., данс бичиг [хоршоо] (данс хар) - Дотоод сан хөмрөгийн орох гарах тэмдэг товч ба данс бичгийг бүрэн барив. В.Инжаннаши. Хөх судар., данс тооцоо [хоршоо] (данс бүртгэлийн дүнг үндэслэх тооцоо) - Хэд хэдэн сууриас нийлүүлж авч буй тул хоёр бүтэн өдөр бужигналдаж байж арай гэж өгсөн авсан улсын данс тооцоо нийлэв. Д. Намсрай. Цэцэгсийн нүүдэл., данс хар [хоршоо] (аливаа тоо бүртгэл, ажил хэргийг тэмдэглэх дэвтэр), данс хараа тушаах (тоо бүртгэл, албан тэмдэглэлээ хүлээлгэн өгөх), тоо данс [хоршоо] (аливаа юмны хэмжээ, түүний бүртгэл) - Айлуудад тарааж өгсөн малынх нь тоо данс гэж хэлээд өгөв. Л. Содов. Хар нүдэн Гульнар., *улаан данс (а. Сайн юмны бүртгэл; б. Дэлхийн болон аль нэг улс, орон нутгийн ховордсон ургамал, амьтныг бүртгэн, аврах арга замыг зааж анхааруулсан албан баримт бичиг), хар данс (муу юмны бүртгэл), хар данс хөтлөх (болгоомж, сэрэмж тавих бүртгэл);


2. Банкны бүртгэл, сан, хөмрөг: дансан дахь мөнгөний үлдэгдэл (банктай харилцах санд үлдсэн мөнгө).

авлагын данс авлага бүртгэх бүртгэл
ашиг алдагдлын данс ашиг орлогын бүртгэл
өрийн данс өр тэмдэглэх бүртгэл
малын тоо толгойн данс малын тоо, толгойн бүртгэл
нэрийн данс нэр бүхий эзний бүртгэл
хандивын данс хувь хүн, байгууллага, өргөн олонд хандаж, тусламж дэмжлэг хүсэн, банканд нээлгэсэн мөнгөний данс
харилцах данс банканд мөнгө хадгалах бүртгэл
цээ данс бүтэн гүйцэд бүртгэл
данс баригч данс хөтлөгч
данс бичиг данс тооцоо нийлэх дэвтэр
данс бодох а. Дансанд тэмдэглэсэн зүйлийг тооцон бодох; б. Өшөө хонзонгоо авах хариу тооцоо бодох
данс дугуйлах а. Дансанд буй тоог хүчингүй болгож дугуйлж тэмдэглэх; б. Өр ширгүй болох
данс нийлүүлэх данс тулгах, данс шалгаж үзэх
данс нээх а. Ямар нэгэн зүйлийг данслан хөтлөхөөр болж тусгай дэвтэр гаргах; б. Байгууллага, хувь хүн арилжааны харилцах данстай болох
данс салах өөр дансанд тусгаарлах
данс хөтлөх дансанд бичиж тэмдэглэх
данс тулгах дансанд тэмдэглэсэн зүйлийг эх баримттай нь харгуулан үзэх
данс хусах данснаас хасах
данс хуулах дансыг хуулбарлан авах
данс хүрээлүүлэх данс дугуйлах, хаалгах
данс цайрах а. Дансанд орсон хэрэг явдал шийдвэрлэгдэх, таслагдах; б. Данс хаах, өр авлагагүй болох
данс цайруулах а. Дансанд орсон хэрэг явдлаа таслан шийдвэрлүүлэх; б. Өр авлагыг барагдуулах, дансыг хоослох
данс эвхмэл албаны ажил хэрэг хийгээд ажилтны тухай тэмдэглэн хөтөлсөн тэмдэглэл
дансанд оруулах дансанд бүртгэн авах
данснаас гаргах а. Данснаас хасагдах; б. Өөрийн дотно хүмүүсийн тооноос гаргах
дансны дугаар дансны төрөл хуваан, дэс дараалсан дугаар
дансны зарлага дансан дахь зарлагын тэмдэглэл
дансны тооцоо дансаар харилцсан дүн
дансны үдээсэнд орох ямар нэгэн хэрэг дарагдах, илрэхгүй болох
данс бичиг данс хар
данс тооцоо данс бүртгэлийн дүнг үндэслэх тооцоо
данс хар аливаа тоо бүртгэл, ажил хэргийг тэмдэглэх дэвтэр
данс хараа тушаах тоо бүртгэл, албан тэмдэглэлээ хүлээлгэн өгөх
тоо данс аливаа юмны хэмжээ, түүний бүртгэл
улаан данс а. Сайн юмны бүртгэл; б. Дэлхийн болон аль нэг улс, орон нутгийн ховордсон ургамал, амьтныг бүртгэн, аврах арга замыг зааж анхааруулсан албан баримт бичиг
хар данс муу юмны бүртгэл
хар данс хөтлөх болгоомж, сэрэмж тавих бүртгэл
дансан дахь мөнгөний үлдэгдэл банктай харилцах санд үлдсэн мөнгө