ААЗГА :

аазга аазга (аазгар юмны дахин дахин хөдлөх нь).