ААЗГАЙ

Эгдүү, дур сонирхол, шохоорхол: аазгай хөдлөх (а. Эгдүү хөдлөх; б. Хор шар нь хөдлөх), дэлгэрэнгүй... (эгдүүг нь хөдөлгөх, уурлуулах), аазгай хүрэх (эгдүү хүрэх) - Дэлт саарал тун их аазгай нь хөдөлж байх шиг байна. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

аазгай хөдлөх а. Эгдүү хөдлөх; б. Хор шар нь хөдлөх.
аазгайг нь хөдөлгөх эгдүүг нь хөдөлгөх, уурлуулах
аазгай хүрэх эгдүү хүрэх