аазгай хөдлөх
а. Эгдүү хөдлөх; б. Хор шар нь хөдлөх.