АЛАВЧ

Дотуур өмсөх богино өмд, шуудаг, алны хамгаалагч; алавч өмсөх (дотуур өмд өмсөх).