ДАВСАРХАГ

Давс ихтэй, давсаар элбэг; шорвог: давсархаг хоол (шорвог хоол), давсархаг цай (давс дэлгэрэнгүй...

давсархаг хоол шорвог хоол
давсархаг цай давс нь ихэдсэн цай
давсархаг шөл нэлээд шорвог шөл