ДАВАГДАХ

Бусдад ялагдан дийлдэх; дарагдах, гартах - Ангийнхаа аманцар охинд давагдаж арга мухардахыг бишгүй үзсэн. дэлгэрэнгүй...