ДАВААТАЙ

1. Даваа бүхий, даваа гүвээ олонтой: хангай газар олон даваатай (хангай газар даваа, гүвээ их);


2. [шилжсэн] Хүнд хэцүү, бэрх хатуу: даваатай ажил (хүнд бэрх ажил).

хангай газар олон даваатай хангай газар даваа, гүвээ их
даваатай ажил хүнд бэрх ажил