ДААГЧ I

1. Өргөн авч явж дийлэгч, дааж чадагч, дааж хүчрэгч - Энэ айлын хамаг зовлонг үүрч даагч нь энэ эмэгтэй л юм дэлгэрэнгүй... Монгол-Орос дэлгэрэнгүй их толь;


2. Хатуу хүтүү зүйлийг хэсэглэх, хуваах үйлийг чадамгай гүйцэтгэгч.

Ижил үг:

ДААГЧ II

ДААГЧ III