ДААВАРЛУУЛАХ III

1. Үүрэг хүлээлгэх; даалгах: ажил үүрэг дааварлуулах (бусдад ажил үүрэг даалган гүйцэтгүүлэх);


2. Батлан даалгаж өгөх.