ГЭР II
/ зурхай /

Одон зурхайн гуч хоног; тэнгэрийг тойрон 360 хоногийг бүгд 12 гэр, 12 эшид хуваана.

Ижил үг:

ГЭР I

ГЭР III