ГЭРГИЙТЭЙ

Эхнэртэй, хань ижилтэй - Торголжин баян, Борогчин гуа гэргийтэй, Боролдайсуялби гэдэг залуу зарцтай, дайр бор хоёр дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.