ГЭРГИЙТЭН

1. Гэргий бүхий хүмүүс;


2. Лам биш хүн.