ГЭРГИЙ

Эхнэр; эр нөхөртэй эмэгтэйн хүндэтгэл нэр: гэргий авах (эхнэртэй болох), авааль дэлгэрэнгүй... (анхны эхнэр) - Хэдийгээр тэр нэгэн өвөл гэртээ харих замаас буцсан ч гэлээ Готовын анхны авааль гэргий Долгор, гар дээрээ бөөцийлөн өсгөсөн хүү нь түүний сэтгэлээс өнөөг хүртэл гарсангүй билээ. Д. Гармаа. Өвгөн бүргэдийн үүр., бэлэвсэн гэргий (эр нөхөргүй хоцорсон эмэгтэй) - Добу мэргэн үгүй болсны хойно түүний гэргий Алун гуа бэлэвсэн бөгөөтөл... Монголын нууц товчоо., гэргий хүүхэд [хоршоо] (эхнэр хүүхэд) - Нагац ах бас хадмууд байгаа хойно, гэр орон гэргий хүүхэд юу алзах вэ. О. Цэнд. Хусан дээр ургасан хуш.

гэргий авах эхнэртэй болох
авааль гэргий анхны эхнэр
бэлэвсэн гэргий эр нөхөргүй хоцорсон эмэгтэй
гэргий хүүхэд эхнэр хүүхэд