ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ

Сэнхрүүлэгч, соён гийгүүлэгч - Их соён гэгээрүүлэгч М.Цэдэндоржийг уран бүтээлийн багшаа хэмээн хүндэлж, гэр дэлгэрэнгүй... С. Дулам. Чандманийн түлхүүр.