ГИТАРЧИН

Гитар хөгжим тоглодог хүн - Сүүлд сонсвол аймгийн соёлын ордны гитарчин нэгэн сохор залуутай суусан байв. дэлгэрэнгүй...П. Баярсайхан. Гитар.