ГИЧ I
/ ургамал /

Өндөр иштэй, ногоон навчтай, хурц шар цэцэгтэй, хар будааны хэр орчим тослог хар, бор, улаан хүрэн өнгийн үртэй, үр нь дэлгэрэнгүй...

гичийн гоюу наалт хөхүүлэг
гичин бөөс гич болон ургамлаар идэшлэдэг нэгэн зүйл хорхой
гичийн хярга сарьсан далавчтаны овгийн нэг зүйл шавж
Ижил үг:

ГИЧ II: