ГИЧ II:

гич гич (хэлээ хөдөлгөж доод уруулыг дуугарган нохой дуудахад хэрэглэх аялга).

Ижил үг:

ГИЧ I