ГИЧГЭНЭ
/ ургамал /

Газраар наалдан ургадаг ишгүй, олон наст өвс; навч нь нохойн хэлний адил, гадар цагаан дотор хөх навчаар нь уул хийнэ, дэлгэрэнгүй...