ГИТАР
/ хөгжим /

Цуурайтуулагч модон хайрцагтай утаст хөгжмийн зэмсэг - Гитар авч хунгийн нуур гэдэг дуугаа хөгжимдөн дуулав. дэлгэрэнгүй...

гитар тоглох гитар хөгжимдөх
банзан гитар хайрцгийг нь модоор хийсэн гитар
цахилгаан гитар цахилгаанаар ажилладаг гитар