ГИТАРДАХ

Гитар хөгжмөөр тоглох: гитардан дуулах (гитар хөгжим хөгжимдөн дуулах) - Майхнаас хүмүүсийн дэлгэрэнгүй... М. Жавган. Нийслэл хүү.