АЖИГТАЙ
/ хуучирсан /

Анхааралтай - Бэлчсэн хонины захад нэг охин түрүүлгээ харж хэвтэн, хоёр нүдний дурангаар ийш тийш их л ажигтай дэлгэрэнгүй... Л.Чойжилсүрэн. Дилав хутагт.