АЖИГЧ

Ажиглан харахдаа сайн, юмыг нягтлан үзэх чадвар сайтай: ажигч хүн (ажиглан харах чадвар сайтай хүн) дэлгэрэнгүй...

ажигч хүн

ажиглан харах чадвар сайтай хүн

ажигч гярхай үзсэн харснаа андахгүй таньдаг, ихэд ажигч
ажигч жархай юмны далд чанар, бүдэг шинж тэмдгийг анзаарч үзэх чадвар, ажигч гярхай
ажигч байх ажилд тустай, ашигч байх алдарт хортой эд юманд шуналгүй гярхай байж, ажлаа сайн хий гэсэн санаа