АЖИЛГҮЙЧҮҮД

1. Тодорхой ажилгүй хүмүүс - Өрнөдийн орнуудын ажилгүйчүүдийн зиндаанд дөхөж очихоор “баруун маягаар” дэлгэрэнгүй... Ц.Доржготов. Говийн ганц гэр;


2. Хийх ажил олдохгүй болсон хүмүүс - Ажилгүйчүүдийн тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна. “Ардын дэлгэрэнгүй...