АЖИЛГҮЙ

1. Ажил хөдөлмөр хийдэггүй: ажилгүй хүн (а. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүн; б. Ажил муутай, залхуу дэлгэрэнгүй...


2. Ажил хийж сураагүй, ажил муутай - Ажилгүй хүүхэн шиг муухай юм болж хө. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., дэлгэрэнгүй...
3. Аминдаа арчаагүй: ажилгүй хүнд өдөр урт, аргалгүй айлд өвөл урт [зүйр цэцэн үг] (арчаагүй залхуу хүнд цаг хугацаа удаан санагддаг дэлгэрэнгүй...
ажилгүй хүн а. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүн; б. Ажил муутай, залхуу хүн
ажилгүй залуу ажил хийж сураагүй залуу
ажилгүй анхаг ажил муутай, залхуу хойрго
ажилгүйн ам хөдлөхгүй

ажил хийхгүй бол хоол олж идэхгүй гэсэн санаа

ажилгүй хүнд өдөр, урт аргалгүй айлд өвөл урт

арчаагүй залхуу хүнд цаг хугацаа удаан санагддаг гэсэн санаа