ажилгүй хүн
а. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүн; б. Ажил муутай, залхуу хүн