АЖИЛГҮЙТЭХ

Улмаар ажилгүйдэх, ажилгүй болох, хийх ажил олдохгүй болох - Ажилгүйтэхийн аюул цаг ямагт заналхийлж байна. дэлгэрэнгүй...