ажилгүйн ам хөдлөхгүй
/ зүйр цэцэн үг /

ажил хийхгүй бол хоол олж идэхгүй гэсэн санаа