ГАНДМАЛ

1. Нэгэнт гандаж хатсан: гандмал говь (гандаж хуурайшсан говь) - Гандмал шар элсэн говь дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Харанхуй шөнөөр боссон нь., гандмал ногоо (гандсан өвс ногоо), гандмал хөрс (усгүй хатсан хөрс);


2. Нар салхинд өнгө нь буурч цайсан - Тэр нөхөөс бүхий гандмал хөх өмд өмсчээ. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй дэлгэрэнгүй...

гандмал говь гандаж хуурайшсан говь
гандмал ногоо гандсан өвс ногоо
гандмал хөрс усгүй хатсан хөрс