ГАНДАХ I

1. Зуны цагт хур ховор орж, ургамал хатах, ургамлын өнгө шарлаж хувирах: өвс ногоо гандах (өвс ногоо дэлгэрэнгүй...


2. Намаршиж ургамлын өнгө шарлаж хувирах: өвс гандах (өвсний өнгө шарлаж, хувирах);
3. Юмны өнгө нар салхинд хувирч онгох, өгөрших: дээл гандах (дээлийн өнгө онгож цайх) - Доохүүгийн өмссөн комбинзон нь гандаж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., гандах гундах [хоршоо] (а. Юмны өнгө цайж, хэлбэр дүрсээ алдах; б. [шилжсэн] Хүн, амьтны цог жавхаа буурч, уруудаж доройтох - Гандаж гундаж явахын цагт гараа сунгасан ачтан билээ та. “Цог” сэтгүүл);

4. [шилжсэн] Хүний явдал бүтэлгүйтэн гутах.

өвс ногоо гандах өвс ногоо хатах
гандах цагт орсон бороо, гачигдах цагт тусласан нөхөр ядарч зүдрэх үед тус нэмэр болсон зүйлийг зүйрлэсэн хэллэг
өвс гандах өвсний өнгө шарлаж, хувирах
дээл гандах дээлийн өнгө онгож цайх
гандах гундах а. Юмны өнгө цайж, хэлбэр дүрсээ алдах; б. [шилжсэн] Хүн, амьтны цог жавхаа буурч, уруудаж доройтох - Гандаж гундаж явахын цагт гараа сунгасан ачтан билээ та. “Цог” сэтгүүл
Ижил үг:

ГАНДАХ II