гандах цагт орсон бороо, гачигдах цагт тусласан нөхөр
/ зүйр цэцэн үг /
ядарч зүдрэх үед тус нэмэр болсон зүйлийг зүйрлэсэн хэллэг