ГАНДАНГУЙ

1. Юмны өнгө нэлээд гандсан байдалтай: гандангуй дээл (нэлээд онгож гандсан дээл);


2. Зүс царай гундуу, уруу дорой байдалтай: гандангуй царай (гундуу царай).

гандангуй дээл нэлээд онгож гандсан дээл
гандангуй царай гундуу царай