ГАНГАНАЛДАХ

Ганганан дуугарцгаах: шувууд ганганалдах (шувууд ганганан дуугарах) - Алсад усны шувууд дэлгэрэнгүй... Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр.