ГАНГАНАХ

Усны шувуудын ганганан дуугарах: ангир ганганах (ангир шувуу ганганан дуугарах) - Нуурын уснаас дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.