ГАНГАНДАХ

Ганган нь дэндэх, ганганы учир зохисгүйдэх.