АДСАХ

Ад нөхцөх, ад шүглэх - Сүүл сүүлдээ нэлээд адсаж хоорондоо шивнэлдэх, бие биенээ оролдон инээх ч явдал гарав. дэлгэрэнгүй...