АДТАХ I

1. Бусдаас онцгой авирлах;


2. Ов жив, самбаа гаргах.

Ижил үг:

АДТАХ II