АДУУЛАХ II

Адаах: хянгарт гараа адуулах (хянгарт гараа авах).