АДУУЛГА

Хариулга, маллагаа; адуулга муутай (хариулга маллагаа муутай), адуулга сайтай дэлгэрэнгүй...

адуулга муутай хариулга маллагаа муутай
адуулга сайтай хариулга маллагаа сайтай