АДОН
/ ургамал /
Баширтан овгийн эмд ордог олон наст өвс; дэвхрэгийн цагаан, хурдан цагаан.