АДРАА

1. Замын энхэл донхол, өө сэв, бартаа - Эрдэнийн сан өвөрлөсөн асга хад адраа бартаагаараа гайхуулах мэт. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Адармаа: адраа гаргах (адармаатай улстай учраа олох), адраатай зүйл (адармаатай зүйл), адраатай дэлгэрэнгүй... (адармаатай хэрэг).

адраа гаргах

адармаатай улстай учраа олох

адраатай зүйл адармаатай зүйл
адраатай хэрэг адармаатай хэрэг