АДРААХ

Адрах, зөрөхөд хүргэх, адраа занг нь хөдөлгөх.